ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ...      ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 25 - Νοέμβριος 2013  
EDITORIAL

Τεύχος 22 - Ιούνιος 2012


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο (ά. 348Α ΠΚ)
 
Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ά. 348Α ΠΚ)
Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της

του Νέστορα Ε. Κουράκη
Καθηγητή Νομικής Παν/μου Αθηνών
Διευθυντή του  Εργαστηρίου Ποινικών
και Εγκληματολογικών Ερευνών
 
Στις 22 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα στην αίθουσα Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών ημερίδα με θέμα την «Αντιμετώπιση του Εγκλήματος της Παιδικής Πορνογραφίας». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών και τον Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου προς τιμήν του αείμνηστου Πέτρου Κακκαλή, επίτ. Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
 
Η εισήγηση του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη στην εν λόγω ημερίδα, η οποία δημοσιεύεται εδώ,  αποτελεί μια περιεκτική θεώρηση για να τεθούν προβληματισμοί και προτάσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα. Ειδικότερα, στη μελέτη αυτή εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο, διεθνές και ελληνικό, με το οποίο αντιμετωπίζεται η πορνογραφία ανηλίκων, αναδεικνύεται ο δικαιολογητικός λόγος τιμώρησης και το προστατευόμενο έννομο αγαθό αυτού του εγκλήματος, στη συνέχεια αναλύονται τέσσερα ειδικότερα ερμηνευτικά ζητήματα μέσω της εξέτασης των οποίων προσδιορίζονται ευκρινέστερα και τα όρια ποινικοποίησης της πορνογραφίας ανηλίκων στην Ελλάδα και τέλος διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για προληπτική αντιμετώπιση του προβλήματος
 

Ι. Θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της πορνογραφίας ανηλίκων
 
1. Η πορνογραφία ανηλίκων και μάλιστα μέσω διαδικτύου είναι αναμφίβολα ένα από τα εγκλήματα με ιδιαίτερη ηθική απαξία. Η ιδέα ότι κάποιος συλλέγει ή αποθηκεύει, διακινεί ή, ακόμη χειρότερα, παράγει ο ίδιος για το διαδίκτυο εικόνες ή βίντεο με παιδιά που επιδίδονται σε γενετήσιες δραστηριότητες ή/και κακοποιούνται σεξουαλικά προκαλεί πράγματι απέχθεια και δικαιολογεί την εν γένει αυστηρή τιμώρησή του, αν και θα πρέπει η τιμώρηση αυτή ευλόγως να διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της δικαιοκρατίας, με την έννοια, ότι το ποινικό δίκαιο δεν είναι παρά το έσχατο καταφύγιο (ultimum refugium) της κοινωνικής αντίδρασης κατά του εγκλήματος.
 
2. Σειρά συμβάσεων ή άλλων διακρατικών κειμένων, ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας ΄90, επιχείρησαν, έτσι, στο πλαίσιο καταπολέμησης της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων, να θέσουν φραγμό στην εξάπλωση του προβλήματος και να ασκήσουν πίεση στα κράτη – μέλη για την άμεση λήψη μέτρων κατά της παιδικής πορνογραφίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής . Ήδη στο ά. 34.γ της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νέα Υόρκη, 26.1.1990 – στην Ελλάδα: ν. 2101/1992) προβλέφθηκε ρητά ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα ανελάμβαναν την υποχρέωση να προστατεύουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν, μεταξύ άλλων, την εκμετάλλευση των παιδιών προς τον σκοπό παραγωγής θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα . Στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας τα μέτρα αυτά εξειδικεύθηκαν με νεότερες συμβάσεις ή άλλα διακρατικά κείμενα, τόσο από την πλευρά του ΟΗΕ με το λεγόμενο εν συντομία Προαιρετικό Πρωτόκολλο  (Νέα Υόρκη, 25.5.2000, ιδίως ά. 2 – στην Ελλάδα: ν. 3625/2007), όσο επίσης, από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη Σύμβασή του για το Κυβερνοέγκλημα  (Βουδαπέστη, 23.11.2001, ιδίως ά. 9 – δεν έχει κυρωθεί ακόμη από τη χώρα μας ) και με τη Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών κατά της Γενετήσιας Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης  (Lanzarote Ισπανίας, 25.10.2007, ιδίως ά. 20 – στην Ελλάδα: ν. 3727/2008). Ακόμη, για το ίδιο θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την υπ΄ αρ. 2004/68/ΔΕΥ Απόφαση – Πλαίσιο  (22.12.2003, ιδίως ά. 1), που σε πολλά σημεία της συντονίζεται με αντίστοιχες ρυθμίσεις της προαναφερθείσας Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Κυβερνοέγκλημα. Η εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο, που εν μέρει ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 3625/2007 (πρβλ. ΑιτΕκθ ν. 3625/2007, ΚΝοΒ 55: 2007, σελ. 2944), αντικαταστάθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2011 με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ  του Συμβουλίου ".
 
3. Υπό την επίδραση αυτών των διακρατικών κειμένων, η Ελλάδα εισήγαγε το 2002 (ν. 3064/2002) στον Ποινικό της Κώδικα άρθρο (348Α) με τίτλο "Πορνογραφία Ανηλίκων", όπου ωστόσο το σχετικό αδίκημα τιμωρούνταν μόνο για τέλεση από κερδοσκοπία και χωρίς ιδιαίτερη αναφορά για την περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού πορνογραφικού υλικού. Χρειάσθηκε να περάσουν αρκετά χρόνια αναποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της διάταξης  (κυρίως λόγω των δυσχερειών στην απόδειξη του υποκειμενικού στοιχείου της κερδοσκοπίας), για να προβεί ο Έλληνας νομοθέτης στην αναδιατύπωση του άρθρου 348Α ΠΚ: Κυρίως με τον ν. 3625/2007, αλλά και με τον ν. 3727/2008, η σχετική διάταξη διευρύνθηκε σημαντικά, ώστε να περιλαμβάνει πλέον από πλευράς αξιοποίνου κάθε πράξη παιδικής πορνογραφίας (ανεξαρτήτως δηλαδή του στοιχείου της κερδοσκοπίας, άρα ακόμη και με σκοπό αποκλειστικά ιδίας χρήσης, και με επιβαρυντική περίσταση εάν το πορνογραφικό υλικό είναι ηλεκτρονικό), ενώ προβλέφθηκαν και αυστηρότερες (κακουργηματικές) ποινές για περιπτώσεις τέλεσης του εγκλήματος –μεταξύ άλλων- κατ΄ επάγγελμα ή κατά συνήθεια. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας η πορνογραφία ανηλίκων δεν εντάσσεται στα εγκλήματα δια του Τύπου, δεδομένου ότι ήδη στη νομοτυπική του υπόσταση το έγκλημα αυτό περιέχει ως περιγραφικά στοιχεία τον Τύπο και τη δημοσίευση.
 
ΙΙ. Δικαιολογητικός λόγος τιμώρησης και προστατευόμενο έννομο αγαθό
 
4. Μολονότι, όπως τονίσθηκε ανωτέρω (§1), είναι γενικώς αδιαμφισβήτητη η μεγάλη ηθική απαξία του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας, προβληματισμοί υπάρχουν ως προς τον ακριβή θεμελιωτικό λόγο τιμώρησής του –ιδίως όταν πρόκειται για απλή κατοχή υλικού - αλλά και ως προς το συναφές ζήτημα του προστατευόμενου έννομου αγαθού.
 
5. Σε σχέση με τον δικαιολογητικό λόγο τιμώρησης, αρχικά η επιστημονική συζήτηση κινήθηκε γύρω από την άποψη ότι αυτός που κατέχει και διακινεί πορνογραφικό υλικό πρέπει να τιμωρείται διότι μέσω του υλικού αυτού λαμβάνει τα γενετήσια ερεθίσματα ώστε να προχωρήσει εν συνεχεία  και σε πραγματικές ασελγείς πράξεις με ανηλίκους, κακοποιώντας τους σεξουαλικά. Όμως, η άποψη αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται πλήρως, τουλάχιστον σε επίπεδο αιτιώδους συνάφειας μεταξύ χρήσης πορνογραφικού υλικού και διενέργειας ασελγών πράξεων. Ενδέχεται, δηλ. ο χρήστης του πορνογραφικού υλικού, όταν και εφόσον διεγείρεται σεξουαλικά παρακολουθώντας το, να εκτονώνει απλώς τις σεξουαλικές του διαθέσεις με αυτοϊκανοποιητικό τρόπο και χωρίς την ανάγκη να προσφεύγει σε γενετήσια επαφή με ανηλίκους.
 
6. Περισσότερο πειστικές φαίνονται δυο άλλες, συνυφασμένες μεταξύ τους, απόψεις : Κατά την πρώτη άποψη, η κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού αποτελεί έμμεση μορφή εκμετάλλευσης του ανηλίκου. Ο τελευταίος καθίσταται στην περίπτωση αυτή αντικείμενο και εργαλείο ικανοποίησης σεξουαλικών ορέξεων (Instrumentalisierung des Kindes) και προσβάλλεται έτσι βάναυσα στη γενετήσια ελευθερία του, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του (ά. 2 §1 και ά. 21 Συντ.). Εξάλλου, κατά τη δεύτερη άποψη, η κατοχή πορνογραφικού υλικού συντελεί στη συντήρηση μιας ευρύτερης αλυσίδας που παράγει και διοχετεύει το πορνογραφικό υλικό στις επιμέρους αγορές κρατών, κυρίως μέσω του διαδικτύου, η δε παραγωγή του υλικού αυτού προφανώς προϋποθέτει την ανεύρεση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή εμπορία ανηλίκων, προπάντων από φτωχές, περιθωριοποιημένες ή/και δυσλειτουργούσες οικογένειες . Προκειμένου, λοιπόν, να μειωθεί στις αγορές η ζήτηση του προϊόντος (market reduction argument) ή, έστω, να αποτραπεί η περαιτέρω αναζήτηση νέου πορνογραφικού υλικού από κατόχους, απαιτείται  κατά την άποψη αυτή να αντιμετωπισθούν με ποινικές διατάξεις όλοι οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας, ακόμη και αυτός της κατοχής.
 
7. Ενόψει των ανωτέρω, το έγκλημα της §1 του ά. 348Α ΠΚ είναι έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης, δεδομένου ότι ο νομοθετικός λόγος θέσπισης του οικείου εγκλήματος συνίσταται στην τυπική επικινδυνότητα της εγκληματικής συμπεριφοράς, δηλ. στο ότι επιδεικνύεται από τον δράστη μία συμπεριφορά την οποία εκτιμά αφηρημένα ο νομοθέτης ως επικίνδυνη . Συνακόλουθα ως προστατευόμενο έννομο αγαθό στο έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων αναδεικνύεται όχι απλώς η προστασία της προσωπικότητας των συγκεκριμένων ανηλίκων που εμφανίζονται στο πορνογραφικό υλικό, αλλά το ίδιο το αγαθό της ανηλικότητας και νεότητας in abstracto, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα στο ά. 21 §§1 και 3 του Ελληνικού Συντάγματος . Αφορά, επομένως, η προστασία που απορρέει από την ποινική διάταξη περί πορνογραφίας ανηλίκων του ά. 348Α ΠΚ και κάθε ανήλικο εν γένει που θα μπορούσε στο μέλλον να καταστεί θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης . Και τούτο, διότι η δημοσιοποίηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων μέσω διαδικτύου ενδέχεται να συντελεί καθοριστικά στη χαλάρωση των αναστολών άλλων ανηλίκων που βλέπουν αυτό το υλικό και στην ευχερέστερη, άρα, θυματοποίησή τους. Επομένως, κατά την άποψή μου, η βλάβη που δημιουργείται στους ανηλίκους από τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού δεν είναι απλώς ότι κάποιος ενήλικος, επιδεικνύοντάς τους τέτοιο υλικό, τους πείθει και τους εξαπατά να προχωρήσουν μαζί του σε ασελγείς δραστηριότητες , αλλ’ ότι πρωτίστως οι ίδιοι οι ανήλικοι, πλοηγούμενοι καθημερινά στο διαδίκτυο και «αλιεύοντας» τέτοιο υλικό, γίνονται περισσότερο ευάλωτοι σε ασελγείς δραστηριότητες  με το σκεπτικό ότι: αφού και οι άλλοι ανήλικοι (ή: οι παρουσιαζόμενοι ως ανήλικοι) προβαίνουν σε τέτοιες σεξουαλικές δραστηριότητες χωρίς πρόβλημα, αλλ’ αντίθετα εμφανιζόμενοι να δοκιμάζουν μιαν ευχάριστη εμπειρία, τότε γιατί να μη γευθούμε κι εμείς μια τέτοια εμπειρία;  

8. Εν όψει των ανωτέρω, η προστασία που διακτινώνεται με το ά. 348Α ΠΚ ενδείκνυται να έχει ευρύ πλαίσιο και να καταλαμβάνει ακόμη και κάποιες οριακές περιπτώσεις, που διαφορετικά –λόγω κυρίως αποδεικτικών δυσχερειών- θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγο για να παραμείνει ο δράστης ατιμώρητος λόγω αμφιβολιών. Έστω π.χ. ότι το απεικονιζόμενο πρόσωπο είναι ενήλικο, αλλά μοιάζει με ανήλικο ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τον σωματότυπό του. Εάν θεωρηθεί ότι προστατευτέο έννομο αγαθό είναι μόνον η προσωπικότητα ενός συγκεκριμένου ανηλίκου, τότε στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα προστασίας, αφού το απεικονιζόμενο άτομο είναι ενήλικο. Εάν όμως θεωρηθεί ότι το εν λόγω έννομο αγαθό αφορά γενικότερα ανηλίκους οι οποίοι βλέποντας στο διαδίκτυο αυτό το υλικό, θα μπορούσαν να παρασυρθούν και να γίνουν στο μέλλον και οι ίδιοι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εν συνεχεία θύματα έκθεσής τους σε πορνοσελίδες του διαδικτύου, τότε είναι συνεπές να δεχθούμε ότι και η προστασία αυτών των ανηλίκων εντάσσεται στη ρύθμιση του ά. 348Α ΠΚ, τουλάχιστον κατ΄ αρχήν, έτσι ώστε η απειλή ποινής να μπορεί εδώ να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την παραγωγή και κατοχή πορνογραφικού υλικού και αυτής της (εικονικής) μορφής.
 

Αν. Καθηγητής Γιώργος Νικολόπουλος
"Η εγκληματολογία, ως κοινωνική επιστήμη, είναι κατεξοχήν μια επιστήμη της κρίσης"


διαβάστε περισσότερα...
Έρευνα για την προσωρινή κράτηση στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού

Η προσωρινή κράτηση αποτελεί ίσως το πλέον επαχθές μέτρο το οποίο μπορεί να επιβληθεί σε βάρος κατηγορουμένου σε προδικαστικό στάδιο.

Στην παρούσα έρευνα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαστική φυλακή Κορυδαλλού το έτος 2007, η οποία δημοσιεύεται για πρώτη φορά, καταγράφεται ο αριθμός των προσωρινώς κρατηθέντων, το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται και αλλα πολύτιμα στοιχεία...


διαβάστε περισσότερα...

Συνέδριο με θέμα: «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη»

Δίκτυο εγκληματολογίας στις χώρες των Βαλκανίων

Αντί βιβλιοπαρουσίασης

13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ΕγκληματολογίαςAnonymous - χακτιβισμός με "ονοματεπώνυμο";

του Φώτη Σπυρόπουλου
δικηγόρου - οικονομολόγου
υπ. Δρ. Νομικής Αθηνών - υπότροφου "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ"

 

«Στους Anonymous μπορεί να ανήκει οποιοσδήποτε από τους πολίτες που βρίσκονται ανάμεσά σας ενώ η σύνθεση της ομάδας μας δεν παραμένει ποτέ ίδια για πολύ καιρό, αλλά διαρκώς αλλάζει, εμπλουτίζεται και μετουσιώνεται. Είμαστε ανώνυμοι, δεν έχουμε πρόσωπο και υπακούμε μόνο στους φυσικούς νόμους»...

διαβάστε περισσότερα...

Αλέξανδρος Κατσαντώνης
(1927-2013)
Ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης γεννήθηκε το 1927 και απεβίωσε στις 2 Μαΐου 2013 στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, όπου και εργάστηκε στο γερμανικό Ινστιτούτο «Max Planck» για δώδεκα έτη.
Ως ποινικολόγος ανέλαβε τις περισσότερες από τις πιο σημαντικές δίκες στη μεταπολιτευτική Ελλάδα.

διαβάστε περισσότερα...

Εγκληματολογικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο
 
Στη στήλη αυτή μπορείτε να βρείτε τις πιο ενδιαφέρουσες και επίκαιρες ειδήσεις των τελευταίων μηνών από την ελληνική και διεθνή εγκληματολογική πραγματικότητα.

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις εξελίξεις στην επερχόμενη "δίκη της Marfin", μία σημαντική ποινική απόφαση που αθωώνει κατηγορούμενο για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και σημαντικές διεθνείς ειδήσεις όπως η σχεδιαζόμενη ποινικοποίηση των πελατών της πορνείας στη Γαλλία και ο κατάλογος των 50 πιο επικίνδυνων πόλεων στον κόσμο.

διαβάστε περισσότερα...
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

To Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητή Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη και το Συμβουλευτικό Σώμα του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ" την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, ώρα 6.00 μ.μ., αίθουσα «Δρακοπούλου» του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτίριο, Πανεπιστημίου 30).
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Τμήματος Νομικής του Πανεπ. Αθηνών (Διευθυντής: Νέστωρ Κουράκης) θα γίνει εξάωρο Σεμινάριο από την Ντόρα Περτέση (Δρ. Ψυχανάλυσης) με θεματική:   Ψυχαναλυτική εξέταση των λεγόμενων «εγκλημάτων πάθους». Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εγκληματολογίας. Το Σεμινάριο θα γίνεται στην  Νομική Αθηνών (Σόλωνος 57) στην αίθουσα 1, 1ος όροφος, στις ημερομηνίες 19 Μαρτίου, 26 Μαρτίου και 2 Απριλίου, ώρες: 19:00-21:00.


ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ

Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών  ELSA ATHENS έχουν την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (αίθουσα Δρακοπούλου), οδός Πανεπιστημίου 30, την 18η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:45, με θέμα: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ.
Ηθικός πανικός, Κοινωνία και Δικαιώματα

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 πμ στο Αμφιθέατρο 9.84 «Τεχνόπολις» παραγματοποιείται Ημερίδα με θέμα: "Ηθικός Πανικός, Κοινωνία και Δικαιώματα". Διοργανωτές Ημερίδας: Συνήγορος του Πολίτη, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Δήμος Αθηναίων.Ειδικές όψεις του επίσημου κοινωνικού ελέγχου
των ανηλίκων δραστών


Η Δρ. Ευτυχία Κατσιγαράκη, η Αντωνία Καστρινάκη, ο Κωνσταντίνος Πανάγος και ο Ιωάννης  Τσιώρος με την παρούσα έρευνά τους,  παρουσιάζουν  στοιχεία που αφορούν τον τρόπο δράσης των φορέων του τυπικού κοινωνικού ελέγχου της παραβατικότητας/εγκληματικότητας των ανηλίκων στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους 2009-2010 σε πανελλήνια κλίμακα, με δείγμα στοιχεία των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων της χώρας.
 
διαβάστε περισσότερα...

Συμφωνείτε με το "ηλεκτρονικό βραχιολάκι¨;


Με τον πρόσφατο Ν. 4205/2013 προβλέπεται πλέον η δυνατότητα απόλυσης ενήλικων αλλά και ανήλικων καταδίκων από τα σωφρονιστικά καταστήματα υπό τον όρο του κατ΄ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι) κατόπιν αίτησής τους και υπό προϋποθέσεις. Βγήκαμε στο δρόμο και ρωτήσαμε τη γνώμη σας.

διαβάστε περισσότερα...


Αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές και "CSI-Effect"

Ο όρος "CSI-Effect" υπό τη στενή ερμηνεία του αναφέρεται στην (πιθανή ή φερόμενη) επίδραση που έχουν οι ως άνω τηλεοπτικές σειρές στην τελική έκβαση μίας ποινικής δίκης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη πλήρως αποκρυσταλλωθεί εννοιολογικά...

Η δικηγόρος Γεωργία Χατζηθεοδώρου αρθρογραφεί αναφορικά με την επίδραση της τηλεοπτικής απεικόνισης των σύγχρονων μεθόδων εξιχνίασης του εγκλήματος στην εμπέδωση του νόμου και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και εξηγεί ότι η υψηλή τηλεθέαση τηλεοπτικών σειρών αστυνομικού περιεχομένου έχουν προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό μία εξαιρετικά διαστρεβλωμένη οπτική των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι αστυνομικές αρχές...

διαβάστε περισσότερα...
Έρευνα: "Φυλακή και γλώσσα"

Η Δρ Αγγελική Καρδαρά, αναφέρεται στα βασικά συμπεράσματα της διδακτορικής της έρευνας με θέμα «Φυλακή και γλώσσα: η γλωσσική επικοινωνία των κρατουμένων ως κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών», η οποία έλαβε χώρα στο Ειδικό Κατάστημα Κρατησης Νέων Αυλώνα.

διαβάστε περισσότερα...
Τα «αίτια» της διαφθοράς των αστυνομικών αρχών

Η εννοιολόγηση του φαινομένου της διαφθοράς αποτελεί δυσχερές εγχείρημα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο. Μιλώντας ειδικώς για τις πράξεις των αστυνομικών οργάνων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «διεφθαρμένες», κοινό χαρακτηριστικό των σχετικών ορισμών αποτελεί η κατάχρηση της εξουσίας που έχουν στα χέρια τους οι εν λόγω επαγγελματίες. Ο Κώστας Πανάγος παρουσιάζει τα πορίσματα της συστηματικής επισκόπησης της σχετικής αγγλόφωνης βιβλιογραφίας από τον βρετανό Καθηγητή Tim Newburn.

διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA